REALİZM AKIMI, REALİZM AKIMININ ÖZELLİKLERİ, REALİZM AKIMININ TE

2009-10-24 22:52:00

REALİZM (GERÇEKÇİLİK) AKIMI, REALİZM AKIMININ ÖZELLİKLERİ, REALİZM AKIMININ TEMSİLCİLERİ (EDEBİYAT DERSİ KONU ANLATIM)

 

Batı Edebiyatında Realizm

 

Bir estetik kavram olarak 19. yüzyıl ortalarında Fransa�da ortaya çıkmıştır. Nasıl ki romantizm klasizme bir başkaldırı niteliğinde ise gerçekçilik yani realizm, hem klasizme hem de romantizme bir başkaldırıdır. Amaç, sanatı klasik ve romantik akımların yapaylığından kurtarmak, çağdaş eserler üretmek ve konularını öncelikle yüksek sınıflar ve temalarla ilgili değil, toplumsal sınıflar ve temalar arasından seçmekti.

 

Realizmin amacı, günlük yaşamın önyargısız, bilimsel bir tutumla incelenmesi ve edebi eserlerin bir bilim adamının klinik bulgularına benzer nesnel bir bakış açısıyla ortaya konmasıdır. Örneğin, realizmin iki güçlü temsilcisi Gustave Flaubert�in Madame Bovary adlı romanı ile Emile Zola�nın Nana 

adlı romanında cinsellik ve şiddet edebi bir mikroskop altında incelenerek olanca çıplaklığıyla ortaya konulmuştur. Realizm felsefesinin altında güçlü bir felsefi belirlenimcilik yatar. Fransız edebiyatında Flaubert ile Zola�nın yanısıra Honore de Balzac, Stendhal, Rusya�da Lev Tolstoy, Ivan Turgenyev, Fyodor Dostoyevski, İngiltere�de Charles Dickens ve Anthony Trollope, Amerika�da Theodore Dreiser, İrlanda'da James Joyce realizmin önemli temsilcileridir. Realizm, 20. yüzyıl romanının gelişimini de önemli ölçüde etkilemiştir.

 

 

Türk Edebiyatında Realizm

 

                Recaizade Mahmut Ekrem (Araba Sevdası)

 

            Samipaşazade Sezai (Zehra)

 

            Nabizade Nazım (Kara Bibik)

 

            Halit Ziya Uşaklıgil (Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar)

 

            Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Kiralık Konak, Yaban......)

 

            Memduh Şevket Esendal (Ayaşlı ve Kiracıları)

 

            Reaşat Nuri Güntekin (Romanlarıyla)

 

            Refik Halit Karay (Romanları ve hikayeleriyle)

 

            Sait Faik Abasıyanık (Roman ve hikayeleriyle)

PARNASİZM AKIMI, PARNASİZM AKIMININ ÖZELLİKLERİ, PARNASİZM AKIMININ TEMSİLCİLERİ (EDEBİYAT DERSİ KONU ANLATIM)

 

Batı Edebiyatında Parnasizm

 

Adını, Louis Xavier de Richard ile Catulle Mendes�in hazırlayıp Alphonse Lemerre�in bastığı Le Parnasse Contemporain (Çağdaş Parnasçılık) adlı eserden alır. Klasizm, romantizm ve realizmin bütününe tepkili bir akımdır. 1830�lu yıllarda ortaya çıkmıştır. Temel kuramı "sanat sanat içindir" diye özetlenebilir.

 

Aslında realizmin katı toplumculuğu ve gerçekçiliğine bir karşı çıkıştır. Daha çok şiirde kendini gösterir. Sanatsal biçim ve sanatsal içerik kaygısı ön plandadır. Bu akımın etkisindeki edebi eserlerde ölçülü ve nesnel bir anlatım, teknik kusursuzluk ve kesin betimlemeler kullanılır. Parnas şiir için "biçimciliği amaçlayan" şiir de denebilir. Parnasizm, bir yönüyle kendisinden sonraki doğalcılığa kaynak

olmuştur. Zengin bir dil, zengin bir biçim, zengin ve yoğun bir duygusallık işlenir. Theophile Gautier�in şiirlerini, Theodore de Banville, Leconte de Lisle izlemiştir. Parnasizm, edebiyat tarihinde Leconte de Lisle ile özdeşleştirilir.

 

Türk Edebiyatında Parnasizm

 

Bu akımın en belirgin etkileri Tevfik Fikret�te görülür. Kimi yönleriyle Yahya Kemal de bu akımdan izler taşır.

392
0
0
Yorum Yaz