9. sınıf türk edebiyatı 2. dönem 1. yazılı soruları, lise 1 edeb

2013-03-24 15:05:00

 

1)            (30 puan)

1. Mısra sonlarındaki kelime köklerinde seslerin tekrarlanması

2. Yazarı belli olmayan edebi eserlere verilen ad

3. Halk Edebiyatının en yaygın nazım şekillerinden bir tanesi

4. Bakış açısı

5. Ölçülü ve kafiyeli, düz yazıya çevrilebilen edebi parçalara verilen isim.

6. Şairlerin şiirde geçen takma adlarına verilen isim

7. Modern Türk Edebiyatında kullanılan ölçü çeşidi

8. İki mısradan oluşan şiir bölümlerine verilen isim

9. Halk edebiyatında kullanılmış olan ölçü çeşidi

10. Saz eşliğinde söylenen halk şiiri türü

11. Divan Edebiyatı nazım şekillerinden bir tanesi

12. Şiirin işlediği ana düşünce

13.Parçalar arasındaki uyum

14.Duyguları coşkulu bir şekilde anlatan şiir türü

 

2)İstiklal Marşı konusu bakımından hangi şiir türüne girmektedir?Nedenleriyle açıklayınız.(10)

3)  Aşağıdaki kavramları uygun şekilde eşleştiriniz.                 (10)

                Destan                                                   Göstermeye Bağlı Modern Metinler

                Hikaye                                                  

                Meddah                                 Anlatmaya Bağlı Metinler

                Mesnevi

                Dram                                                      Göstermeye Bağlı Geleneksel Metinler

4)Aşağıdaki boşlukları  doldurup, ifadelerin karşısına doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.(10)

Anlatmaya bağlı metinlerde kahraman ……………… ve …………….. olarak iki şekilde incelenir.

Bir edebi metin yazıldığı dönemin gelenekleriyle ilişkilidir.                                                         (     )

Anlatmaya bağlı metinlerde zaman kavramı kesin bir tarih olarak verilmek zorundadır.  (     )

Bir metnin anlatıcısı değiştiğinde, anlatım özelliklerinde de değişiklik meydana gelir.         (     )

5) Olay çevresinde oluşan metinlerden hikaye ve masal arasındaki temel fakları yazınız. (10)

6) “……. Bir meydandaydım. Yağmur durmuştu. Meydan sis içindeydi. Her şey yine yapış yapıştı. Burnuma ayva, muşmula kokusu geliyordu. Sarı bir aydınlık içindeydim. Bir salepçinin kalaylı güğümü tütüyordu. Üstüne bol zencefil ektiğim salep fincanını iki elimle kavramıştım. Burnum yanıyor, akıyor, elimin tersiyle siliyor; salepçinin öteki salepçiye anlattıklarına gülüyordum.”

                Yukarıdaki metnin anlatıcısı, anlatıcı türlerinden hangisine girmektedir? Nedeniyle birlikte açıklayınız. Diğer anlatıcı türlerinin de ismini yazınız.            ( 20)

7)  Aşağıdaki metinde hikayeyi oluşturan ögelerden hangisi anlatılmaktadır. Bu ögenin hangi yolla anlatıldığını nedenleriyle birlikte yazınız.

“…..        Büyük bahçe…Ortasında köşk tarzında yapılmış bembeyaz bir ev… Sağ köşesinde her vakit oturduğumuz beyaz perdeli oda… Sabahları annem beni bir bebek gibi pencerenin kenarına oturtur, dersimi tekrar ettirir, sütümü içirirdi.Bu pencereden görünen avlunun öbür tarafında bulunan büyük toprak rengindeki binanın cansız, kapaksız tek bir penceresi vardı.”…                                                                                         

495
0
0
Yorum Yaz