10. sınıf edebiyat 2. dönem 2. yazılı soruları sınavı

2013-03-24 15:22:00

 

S1-Roman ve hikâye edebiyatımıza girmeden önce insanlar bu ihtiyaçlarını hangi türlerle giderirlerdi?(10)

 

 

S-2-Halk şairi ve kalem şairi kavramlarını açıklayınız.(10)

 

 

 

 

 

 

S-3 Aşağıda birbirleriyle ilişkili olan sözcükleri eşleştiriniz.(10)

    Mani                    Kavuştak

    Türkü                   Sagu

    Ağıt                     Deyiş

S-4 Aşağıdaki dizelerde hangi söz sanatları vardır?(10)

       Bülbül güle kul olduğu zamandır …………………………

      Güzel sevmek sarp bir kale                       …………………………

      Acep Mevlam güldürür mü ağları …………………………

      Kul Mustafa gözden saçar jaleler              …………………………

      Bülbül figan eder güle                              …………………………

 

S-5 Aşağıda verilen aşık tarzı şiirlerin türlerini noktalı yerlere yazınız.(10)

 

       …………………….                                                       ……………………..

      Şu karşıki yüce dağlar,                                             Benden selam olsun Bolu Bey’ine,

       Kar tutar bellerin senin.                                          Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır.

       Yazın kışın belli olmaz,                                           Ok gıcırtısından kalkan sesinden

       Sert eser yellerin senin                                            Dağlar seda verip seslenmelidir.

                         Bayburtlu Celali                                                                         Köroğlu

S-6 Aşağıdaki dörtlüğü şekil bakımından inceleyiniz.(10)

   

Yine geldi evvel bahar günleri                                      Kul Mustafa gözden saçar jaleler,

Yüce dağlar yol olduğu zamandır.                             Arar Bulamaz derdine çareler

Yavru ben Hak’a niyaz ettiğim,                                 Açılmış gonca güller laleler,

Bülbül güle kul olduğu zamandır.                             Yeryüzünün al olduğu zamandır.

…                                                                                                                 Kayıkçı Kul Mustafa

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-7 Yukarıdaki Birimde anlatılanları ve buradan hareketle şiirin temasını yazınız.(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-8 Kayıkçı Kul Mustafa ile ilgili bilgileri aşağıdaki tabloya yazınız.(10)

 

 

S-9 Aşağıdaki açıklamaların karşısına doğru ise (D),yanlış ise (Y) yazınız(10)

 *Türküler aşk tabiat,güzellik konularını işler;7’li,8’li veya 11’li hece ölçüsüyle söylenir(       )

*Maniler hecenin 8li kalıbıyla söylenir ,uyak düzeni abab şeklindedir.(         )

*Koşma 11 hece ölçüsüyle söylenir,son dörtlükte ozanın adı geçer.(       )

 *Semai ve koşma 11’li hece ölçüsüyle söylenir,anonim halk edebiyatı ürünüdür.

*Methiye ve nutuk aşık tarzı halk şiiri ürünüdür.(       )

 

S-10 Halk Edebiyatının genel özelliklerinden 5 tanesini yazınız.(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  BAŞARILAR

          Salih KORKUT

                                                                                   Türk Dili ve Edeb. Öğretmeni

 

799
0
0
Yorum Yaz