10. sınıf biyoloji kitabı cevapları, lise 2 biyoloji cevapları

2012-12-02 15:03:00

 

10. sınıf biyoloji kitabı cevapları, lise 2 biyoloji kitabının etkinlik ve ödevlerinin  cevapları
 
10. sınıf biyoloji kitabı sayfa Sayfa 45 cevapları
a) Aktivasyon enerjisi için.
 
10. sınıf biyoloji kitabı sayfa Sayfa 46
3.Bölüm (Tablo)
I. Sitoplazma
II. Oksijenli
III. Laktik asit
IV. 38 ATP
 
5.Bölüm cevapları
Glikozdan pirüvat (pirüvik asit) oluşuncaya kadarki süre.
 
10. sınıf biyoloji kitabı sayfa 47 deki 2-farklı enzimler kullanılması farklı son ürün oluşmasına sebep olur.
10. sınıf biyoloji kitabı sayfa 48 deki 4-yağların yıkımı daha zordur.karbonhidratlar daha çabuk yıkılır.
49 daki9- n-1=41 n=41+1=42 42*2=84 atp harcamalıdır.
10. sınıf biyoloji kitabı sayfa 49 daki 13- 1 mol gilikoz 34 atp ise
3 mol gilikoz x atp
x=34*3=102 atp
 
(Sayfa 88)
KONU SONU DEĞERLENDİRME 
A.-
1) 1.selüloz
2.nişasta
3.disakkaritler(fruktoz-sükroz-maltoz)
 
2) 1.ışık enerjisi
2.klorofil
3.(CH2O)n 
4.2S
 
3)
1.Organik moleküller + O2
2.CO2 + H2O
 
4)
BOŞ....
 
10. sınıf biyoloji kitabı (Sayfa 89)
5)Fotosentez tepkimelerinde 5 molekül glikozun sentezi için 72 atp 60 nadph gereklidir.
6)Fotosentezin ışığa bağımlı ve bağımsız tepkimelerinde oluşan üsürnler aTP NADPH2 glikoz oksijen.
7)Besin
8)10glikoz
9)Yüksek sıcaklıkta enzimlerin yapısı bozulacağından fotosentez hızı düşer.
10)Böceklerden.
 
10. sınıf biyoloji kitabı (sayfa 90) cevapları
A--
1)D
2)Y - Işıklı ortamda da gerçekleşir.
3)D
4)Y
5)D
6)Y
7)Y
 
B---
1)mitokondri
2)organik madde
3)stroma
4)ATP ve NADPH
5)Kemoototrof
 
10. sınıf biyoloji kitabı Sayfa 91-92-93-94-95-96 cevapları
C---
1-E
2-A
3-A
4-A
5-C
6-E
7-E
8-E
9-B
10-C
11-E
12-D
13-E
14-D
15-D
16-C
17-A
18-B
19-C
20-C
21-E
22-D
 
(SAYFA 97)
1-5,6,8,9,11,13,14,15,16
2-4,11
3-1,2,3,7,9,13,15,16
4-1,3
5-6,8
6-10,12,16
 
E---
1.yağ
2.glikoz
3.yağ asidi
4.asetil COA
5.ETS
 
(sayfa 98)
 
D-D-Y __2. çıkış__
ben bu kadar yapabildim (arada boşlarım vardır, umarım işinize yarar)
 
 
lise 2 biyoloji sayfa 89 cevapları
 
5.Fotosentez tepkimelerinde 5 molekül glikozun sentezi için 72 atp 60 nadph gereklidir.
6.Fotosentezin ışığa bağımlı ve bağımsız tepkimelerinde oluşan üsürnler aTP NADPH2 glikoz oksijen.
7.Besin
8.10glikoz
9.Yüksek sıcaklıkta enzimlerin yapısı bozulacağından fotosentez hızı düşer.
10.Böceklerden.
 
 
lise 2 biyoloji sayfa 94 cevapları
11-D 12-D 13-E 14-D 15-D 16-C 17-A 18- 19- 20-C
 
-------------------
10. sınıf biyoloji kitabı sayfa 131, 132 cevapları
A) 
1=sitokinez
2=telofaz
3=interfaz
4=bitki hücresi
5=tomurcuklanma
6=mitoz
7=anafaz
8=rejenerasyon
9=eşeysiz üreme
10=vejetatif üreme
 
B)
1=hücrelerin yüzey hacim ilişkisini korumak ve zarın hücredeki hakimiyetini korumak için bölünmek zorundadır
2=bu üreme şeklinde mayoz bölünme ve döllenme olayları görülmediğinden kalıtsal çeşitlilik ortaya çıkmaz
3=bitki hüzresinde sert bir hücre duvarı bulundağundan dolayıhücre plağı denilen özel bir zar ortaya çıkar.bu zar keseciklerden oluşmuştur.bu kesecikler arka arkaya dizilerek hücre plağını oluşturur ve sonuçta iki yavru hücre meydana gelir.
5=paremesyum ikiye bölünme
mantar sporla üreme
deniz yıldızı rejenerasyon
yer elması vejetatif
maya mantarı tomurculanma
6=2 1 4 3 
7=1 miyoz 2 mayoz 3 mayoz 4 mitoz
8= 2 ve 3
 
 
10. sınıf biyoloji kitabı sayfa 158
1) Kardeş kromatitler iğ iplikleri tarafından kutuplara doğru çekilr.
2)17
3)Kemik Doku, mide ve bağırsal eğiteli, karaciğerde hepatositler
4)Eşey hücrelerinde kromozomun mayozla yarı sayıya inmesi ve döllenme ile normal değerine dinmesi
5)Mayoz bölünme
6)46
10. sınıf biyoloji kitabı sayfa 159 cevapları
7) 3,1,2
B)
1-mayoz
2)tetrat
3)testiste, spermatogenez
4)homolog kromozomlar, kardeş kromatitler
5) vejatatif
6) rejenerasyon
7) boğumlanması
 
10. sınıf biyoloji kitabı sayfa 160 cevapları
1- D
2-D
3-D
4-Y(haploit)
5-D
6-Y(tomurcuklanma)
6-D
8-Y(zigot)
9-D
10-Y 
Testler sırayla
cddcecabbceddea0b
 
 
 
 
10. sınıf biyoloji kitabı sayfa SAYFA 167 cevaplarıi
YATATDA
1)Dişi üreme organı
Cevap:Yumurta
3)Farklı eşey organları olmadan bir canlıdan yeni bir canlının oluşmasını sağlayan üreme
Cevap:Eşeysiz
6)Gelişmiş bitkilerde görülen mitoz bölünme ve yenilenme esasına dayanan bitkinin kesilmiş kısımlarının köklenmesiyle meydana gelen eşeysiz üreme çeşidi
Cevap:Vejatatif
8)Kromozom sayısını yarıya indirerek haploit kromozomlu yavru oluşturan hücre bölünmesi çeşidi
Cevap:Metefaz
9)Erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşmesi
Cevapöllenme
11)Hücre döngüsünün kontrolünün bozulması sonucunda ortaya çıkabilecek durum
Cevap:Kanser
14)Erkek ve dişi üreme hücrelerinin çekirdeklerinin birleşmesi sonucu oluşan hücre
Cevap:Zigot
15)Kromozomun sentromer bölgesinde bulunan ve iğ ipliklerine bağlanmayı sağlayan özelleşmiş yapılar 
Cevap:Kinetokor
16)Homolog kromozomçifti yan yana geldiğinde oluşan dörtlü kromatit grupları
Cevap:Tetrat 
17)Erkek üreme organı olan erbezlerinde mayoz bölünmenin gerçekleşmesi 
Cevap:spermatogenez
DÜŞEYDE
2)Bazı canlıların çeşitli nedenlerle kopan kesilen organ ya da dokularını yeniden oluşturması
Cevap:Rejenerasyon
3)Farklı eşey hücrelerinin birleşmesiyle gerçekleşen üreme çeşidi
Cevap:Eşeyli
4)Erkek üreme hücresi
Cevap:Sperm 
5)Hücre bölünmeleri arasındaki hazırlık evresi
Cevap:İnterfaz
7)Canlının vücudunda mitoz bölünmeyle oluşan bir çıkıntının gelişerek yeni bir canlı oluşturması 
Cevap:Tomurcuklanma
8)Kinetokorlarından iğ ipliklerine tutunmuş kromozomların hücrenin ekvator düzlemine dizildiği evre
Cevap:Metefaz
10)Sinapsis sırasında homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında gen alış verişi 
Cevap:Krosing over
12)Mitozun ilk evresi
Cevap:Profaz
13)Kromozom sayısının sabit kaldığı hücre bölünmesi
Cevap:Mitozii
 
 
 
10. sınıf biyoloji kitabı sayfa 216, 217 cevapları
A.
 
1) IV-I-III-V-II
 
2) 
a) IV
b) I
 
3) IV-V
 
4) I-II-III
 
5) II-I-III-IV
 
6) III ve IV
 
B.
 
1) 6-6-11
 
2) 2-4-5-7-9-10-12
 
3) 3
 
4) 1-5-6-9-10-11
 
5) 2-3-4-6-7-12

3357
0
0
Yorum Yaz